Parterapi: Eksamineret parterapeut i København K

ParterapiCirkeline-Volder-parterapeut-psykoterapeut

Parterapi kan hjælpe jer med at løsne op for fastlåste konflikter og kommunikationen mellem jer, samt få øje på hvad det er, I gør ved hinanden og jer selv i relationen.

Book tid
Er I i tvivl om jeg er den rigtige parterapeut for jer, er I velkommen til at booke en gratis (online) forsamtale på 15 min. Forsamtalen foregår online, men selve terapien i klinikken i København. (sessions in Danish or English)

Book tid til gratis forsamtale
(15 min. samtale online via Zoom)

Hvordan foregår parterapi?


Læs Google anmeldelser her

Cirkeline-Volder-parterapeut-psykoterapeut

INTRODUKTION TIL PARTERAPI I KØBENHAVN

Jeg hedder Cirkeline og bor på Christianshavn, i København K. Jeg er uddannet både psykoterapeut og parterapeut, på anerkendte og godkendte (af Dansk Psykoterapeutforening) uddannelsessteder i Danmark og har specialiseret mig i parrelationer. Jeg holder mig hele tiden fagligt opdateret og går jævnligt i supervision. Desuden er jeg godkendt af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), hvilket er et kvalitetsstempel for både faglighed, uddannelse og erfaring.

Jeg arbejder som parterapeut på et fundament af, at skabe plads til at være jer – som dem I er – i parforholdet, med respekt og accept af hinandens forskelligheder. Når vi tager afstand til os selv, så bliver der også afstand mellem jer.

Sessionerne foregår i min klinik i København. I mit arbejde som parterapeut sætter jeg altid handling på, så det bliver til mere end blot snak og teori. Hvad kan I rent faktisk gøre for at opnå det I ønsker, og hvordan kan I få det til at ske. Det er vigtigt for mig at I får noget for pengene, og noget håndgribeligt at arbejde med når sessionen er færdig, så I også mærker effekten derhjemme. I får ærlig feedback på det jeg oplever, og jeg bryder ind, når jeg i løbet af sessionen ser I gør mere af det, der ikke virker. På den måde kan I direkte erfare på egen krop, hvad der sker mellem jer. Det er min fornemmeste opgave at støtte jer, gennem jeres proces.

Parforholdet

Parforholdet er nok den mest sårbare og udfordrende relation i vores voksne liv. Når vi møder en betydningsfuld partner i vores liv, kan det ofte vække gamle reaktionsmønstre. Det kan være strategier og forsvarsmekanismer, der engang var nyttige, men måske ikke er hensigtsmæssige i den pågældende relation eller situation.

Er vi ikke er opmærksomme på disse mønstre, kan kommunikationen gå skævt. Det giver grobund for konflikter, der kan vokse sig så store, at vi til sidst hverken kan finde hoved eller hale i dem. Selvom begge parter føler, at de kæmper for forholdet og har prøvet alt, er det nogle gange som at skrue op for et dårligt nummer, i stedet for at skifte til en melodi, der er nemmere at danse til. Jeg vil som parterapeut støtte jer i at komme ud af de fastlåste roller og mønstre.

Temaer og konflikter i parterapien som jeg ofte hører i min praksis:

 • En eller begge har været utro, og I sidder fast i vrede, sorg og mistillid
 • I går skævt af hinanden, og kommunikationen ender i misforståelser og antagelser
 • En eller begge går på æggeskaller for at undgå at genere den anden
 • En eller begge føler sig ensom i parforholdet, og nærværet er forsvundet
 • I har for meget om ørerne i hverdagen, og forholdet er blevet til en trummerum, der ikke levner tid til spontanitet og intimitet
 • Lysten til sex er væk, eller I har forskellige behov
 • I har for mange konflikter pga. forskellighed
 • Jeres diskussioner handler om at få ret, og ingen hører, hvad den anden siger
 • En eller begge er jaloux

En session med parterapi varer en time og koster 1.500,-. De fleste par har brug for 4-8 sessions alt efter hvilke konflikter og temaer, de kommer med. Mange par oplever dog hurtigt effekt af terapien og føler sig allerede lettet efter første møde.

Hvordan foregår parterapi?

Parterapien foregår i mit kliniklokale i indre København. I parterapi er der ingen fordomme, ingen løftede pegefingre, og der er ikke noget, der er for mærkeligt eller pinligt. Vi er, hvem vi er – og gør vores bedste. Det er udgangspunktet i parterapien. Jeg vil som parterapeut ikke gøre mig til dommer og er ikke interesseret i, hvem der har ‘ret’. Min opgave er at støtte jer med nysgerrighed, på de mønstre I ikke selv har fået øje på. Og med indbyrdes kontakt og dialog. Lytter I overhovedet til hinanden? Hvor opmærksomme er I på jer selv og hinanden? Hvad er det, I ikke får sagt? Kan I acceptere hinandens forskelligheder? Hvordan tager I personligt ansvar?

Som parterapeut giver jeg jer feedback på det jeg ser, hører og oplever, så I får mulighed for at ændre uhensigtsmæssige mønstre. Jeg vil løbende bryde ind, når jeg ser jer gøre mere af det, der ikke virker eller giver en uønsket reaktion hos jeres partner. I vil blive klogere på jer selv og hinanden, og I vil opdage nye veje til forandring.

Langt de fleste problemer i forholdet kan løses, hvis I vil det – og hvis kærligheden stadig er der. I parterapien handler det ikke om at fordele ansvar og skyld, men det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad. At få et kærligt forhold handler også om at ville det. Et kærligt forhold opstår nemlig kun, når man selv er kærlig.

Vi træner og eksperimenterer og sætter handling på, så det bliver en oplevelse, hvor I går herfra med erfaringer på egen krop – end blot tanker om, hvordan det burde være.

“Før kunne vi diskutere og lege stilleleg i flere dage. Ja, nogle gange flere uger uden at nå frem til en løsning. Nu tager vi en snak og finder en løsning på problemet med det samme”

KLIENT, KØBENHAVN

Hvad der er rigtigt eller forkert for jer hver især, i jeres forhold, kan kun I vurdere. I er eksperterne i jer selv, og jeg er som parterapeut ikke dommer for rigtig og forkert. Desværre er det de færreste par taler om, hvordan de vil være par sammen. Hvilken grad af frihed ønskes? Hvad er drømmen? Vil vi dele dyne eller have hvert vores soveværelse? Vil vi overhovedet bo sammen? Hvad er utroskab for dig og mig, og hvad er acceptabelt? Skal vi have fælles økonomi, og hvordan skal vores børn opdrages?

Når rammen ikke er på plads, kan de kærlige følelser for hinanden forvandles til voldsomme konflikter, sorg, frustrationer og magtkampe, der i værste fald kan ende med at blive den nye ensomme måde at være sammen på – hvis man da ikke ender med at gå hver til sit.

Nye muligheder

I konfliktfyldte forhold kan det være svært at se muligheder, da vi ofte føler os opgivende, fastlåste eller ligefrem modløse i situationen. Men med større opmærksomhed på, hvad der sker i jer selv, og hvad det gør ved jeres relation, vil I begynde at se på hinanden med andre øjne og opdage en øget nysgerrighed på hinanden.

I parterapien arbejder vi også på at gøre det mudrede billede mere klart. Hvad er det lige præcis, der sker mellem jer, når det hele går i hårknude? Som parterapeut vil jeg øge jeres opmærksomhed på, hvilke mekanismer der sættes i gang, og hvad kan I gøre anderledes, så I ikke ender som sårede krigere, hver gang en konflikt opstår? I vil opdage en lettelse og større bevægelsesfrihed, når ansvaret placeres, hvor det hører hjemme. Og det vil give kærligheden imellem jer plads til at gro igen.

I parterapien vil I opdage nye sider af jer selv, både individuelt og som par. Næsten alle par kan have stor gavn af parterapi, men der er ikke magi, og der findes et quickfix. Skal parterapien have en effekt, kræver det, at I tager ansvar for jeres egen del. Vi peger ikke fingre, men vi forsøger at skabe opmærksomhed om det, der nu engang er. Det kræver naturligvis en indsats og vilje fra begge parter. Vilje til at prøve at gøre noget andet, end det I gør nu. Vilje til at prøve det, der rent faktisk virker.

“Da vi begyndte hos dig, var jeg faktisk i tvivl, om jeg havde mere kærlighed tilbage. Nu, hvor jeg kan se, hvordan jeg selv var med til at ødelægge vores forhold, vil jeg ikke leve uden ham”

KLIENT, KØBENHAVN

Parterapi er hjælp til selvhjælp, så I selv kan løse jeres konflikter og skabe forandringer derhjemme fremover. Efter forløbet hos en parterapeut gælder det om at holde fast i det nye, I har opdaget. For nogle par er det en støtte at have en aftale i bogen, så vi kan følge op efter tre til seks måneder, i klinikken i København.

Hvordan kommer vi i gang med parterapi?

I er altid velkomne til at ringe på 50 86 52 08 eller skrive til mig her, hvis I har spørgsmål eller hvis I er klar til at arbejde med jeres forhold. I kan også læse meget mere nedenfor.

Klinikken ligger i hjertet af København K, tæt på offentlig transport. Parkering i indre København kan ofte være en udfordring, så beregn lidt ekstra tid, til at finde en parkeringsplads.

Book tid

 

Om mig: Jeg er født og opvokset i København, og er uddannet og eksamineret familie- og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttets godkendte 4-årige uddannelse, med speciale i parterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel om både uddannelse og erfaring. Desuden er jeg pt. ved at videreuddanne mig til sexolog og er godkendt af DACS (Danish Association for Clinical Sexology).

Betaling: Parterapi koster 1.500,- og varer en time. Betaling foregår ved Mobile Pay eller kontant ved sessionens afslutning. Kommer I for sent, slutter vi stadig til aftalt tid, da jeg ofte har en ny klient der venter.

Etik og tavshedspligt: Som parterapeut følger jeg naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening (du kan læse reglerne her). Jeg har tavshedspligt og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre. Tavshedspligt gælder dog ikke, når jeg i tilfælde af gældende lovgivning, har oplysningspligt til sociale myndigheder.

Certificeret / medlem

Terapeutisk Baggrund

Baggrund

Uddannelse:

Uddannet og eksamineret parterapeut og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttets 4-årige uddannelse. Speciale: Parforhold og parterapi (revideret udgave af speciale kan downloades her)

Certificeret EFT parterapeut (Emotionsfokuseret parterapi) ved Jette Simon, arrangeret at Dansk Psykoterapeutforening, København

Parterapi og sexologi, Gestaltinstituttet, Randers

Supervisor, Gestaltinstituttet, Randers

Forelæsninger:

2015: Personlighedspsykologi v/Simo Køppe og Jesper Dammeyer, Folkeuniversitetet, København

2015: Skam – medfødt og tillært v/chefpsykolog Lars J.Sørensen

2016: Eksistentiel filosofi, Folkeuniversitetet, København

2016: Kærligheden i eksistentiel belysning, Folkeuniversitetet, København

2022: Parterapi v/Hanne Hostrup, København

Speciale:

 • Styrke relationen i parforholdet via kommunikation og forståelse for hinanden
 • Øge jeres opmærksomhed på blinde mønstre
 • Tillidsbrud og utroskab
 • Jalousi
 • Komme ud af gentagne konflikter og magtkampe
 • Manglende nærvær
 • Manglende lyst til sex og intimitet
 • Når hverdagen ødelægger parforholdet
 • Sammenbragte familier

Etik:

Jeg er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel og en garanti på, at jeg lever op til en række kriterier både om uddannelse og erfaring

Jeg følger naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse reglerne her

Godkendt af DACS (Danish Association for Clinical Sexology)

Jeg følger de gældende GDPR-regler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre

Tavshedspligt

Som parterapeut går jeg i supervision og bliver løbende evalueret af supervisor / Anette Krogh, samt gruppesupervision v / Hanne Hostrup

Parterapi-gavn

Hvem kan have gavn af parterapi?

Er det tid til at snakke med en parterapeut? Det kan I hvert fald aldrig skade. Men mange har desværre en forestilling om, at parterapi er en falliterklæring eller det sidste dødsstød, inden I går hver til sit. Det er bare langt fra sandheden, idet de fleste par går derfra med en stærkere relation, end da man kom. Begge parter i forholdet kan have gavn af at snakke med en parterapeut og lære om både egne og partnerens handlemønstre, men det kræver naturligvis begges vilje og evne til selvrefleksion, for vi kigger indad.

Men hvornår er det så nødvendigt?
Når I ikke er glade sammen mere og jeres relation har forvandlet sig til enten ensomhed eller en fastlåst irritation og frustration over hinanden.

Det jeg ofte hører som parterapeut:

 • Jeg føler mig ikke set, hørt eller forstået.
 • Jeg er ikke tilstrækkelig og kan alligevel ikke gøre noget rigtigt.
 • Min partner prioriterer aldrig mig.
 • Jeg føler mig forkert og bliver hele tiden irettesat
 • Jeg kan ikke få lov til at være mig selv og gøre det, jeg har lyst til.
 • Jeg skal hele tiden passe på, at jeg ikke træder min partner over tæerne.
 • Følelserne er ikke særligt kærlige mere.
 • Kommunikationen går helt galt.
 • Vi har endeløse diskussioner, der ender i magtkamp.
 • Jeg er jaloux og har ikke tillid til min partner.
 • Min partner eller jeg selv har været utro.
 • Jeg/min partner har ikke lyst til sex og intimitet mere.
 • Vores forhold er for kedeligt, og der er ikke noget at tale om.
 • Vi har aldrig tid til at være sammen mere.
 • Vi kommer hele tiden op at skændes og bebrejder hinanden.
 • Er vi vokset fra hinanden?
 • Rollefordeling / huslige pligter: Jeg gider ikke altid være den der skal…
 • Vi vil noget forskelligt / vi har forskellige værdier.
 • Vi er ramt af alvorlig sygdom og/eller handicap.
 • Det er ikke, som det plejede at være.
 • Og så videre…

Alle par har problemer og konflikter og heldigvis for det, for det er her vi udvikler os. Men er konflikterne gentagne og fastlåste, kan det være en god idé, med en parterapeut at få kigget på, hvad det er, der sker mellem jer. Ofte er der mønstre, der skal aflæres i takt med nye mønstre, der skal indlæres.

Parterapeut

Hvad kan jeg som parterapeut gøre for jer?

Hvert par lever med hver deres unikke situation, og derfor vil jeg som parterapeut ikke generalisere. Jeg har ingen skabelon for, hvordan et forløb tager sig ud, men vi arbejder i stedet helt specifikt på det, der sker mellem jer, hvad der er af unfinished business og på jeres ønsker og drømme, både sammen og individuelt. Mit grundprincip er, at der er tre i et parforhold. Der er dig, din partner, og så er der forholdet. Og der skal være plads til jer alle.

Vi kigger på fastlåste mønstre:

 • At I erkender, at I ikke kender jeres partner bedre end personen selv. At I ikke på forhånd kender vedkommendes motiver og tanker, og derfor stopper med at antage om hinanden, anklage hinanden og skyde hinanden noget i skoene. Når I er i tvivl, spørger I hinanden direkte i stedet for at antage. På den måde kan I frygtløst nærme jer hinanden i stedet for at skulle gemme jer bag et forsvar af frygt for at blive angrebet. Igen.
 • Som parterapeut vil jeg gøre jer opmærksom på når angriber hinanden på jeres forskellighed. Det er jeres forskellighed, der gør, at I kan mødes og udvikle jer selv, sammen. Mange par bliver truet af forskellighed, da forskellighed minder os om, at vores partner er et selvstændigt individ med egen vilje. Derfor forsøger vi at gøre hinanden ens for at skabe en pseudo-tryghed. Når I accepterer og sætter pris på hinandens forskellighed, vil de fleste par genfinde glæden ved at være sammen og nysgerrigheden på hinanden i en fuld accept af, at I er dem, I er, og ikke, hvad I hver især ville ønske, den anden var.
 • At I tager ansvar for egne og respekterer jeres partners grænser. Mange placerer ansvaret for egne grænser hos deres partner: “Hvis det ikke var for dig” eller ”Se nu, hvad du har gjort ved mig”. På den måde skal partneren bære ansvaret for den andens lykke, hvilken er en opgave, der ofte er for tung at bære i længden. Kan I frit sige “ja” og “nej”, uden at det skaber drama?
 • At I begge vil jeres forhold. Som parterapeut vil jeg anbefale at I er villige til at risikere og kan lægge “jeg gider ikke… før min partner har…” på hylden.

I er altid velkomne til at ringe på 50 86 52 08 eller skrive til mig her, hvis I har spørgsmål, eller klik nedenfor hvis I vil booke en tid i klinikken i København.

Adressen er Frederiksborggade 3, 2. sal, 1360 København K.

se ledige tider / Book tid

Terapi FAQ

Faq

 

Hvad er parterapi?

Langt de fleste problemer i forholdet kan løses – hvis I vil. I parterapien handler det ikke om at fordele ansvar og skyld, men om at blive opmærksom på det, der opstår imellem jer. Det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad. At få et kærligt forhold handler også om at ville det. Et kærligt forhold opstår nemlig kun, når man selv er kærlig.

Hvor mange gange skal man gå i parterapi?

Parterapi er ofte et forløb på fire til otte sessioner. Mange par oplever dog hurtigt effekt af terapien og føler sig allerede lettet efter første møde. Med større bevidsthed om, hvad der sker i situationen, bliver det, der virkede helt uoverskueligt sidste uge, nu noget de aktivt kan tage fat i.

Hvordan finder vi en god parterapeut?

En parterapeut er ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig det. Det betyder også, at der er meget stor forskel på kvaliteten af terapeuter, og nogle kan endda gøre mere skade end gavn. Lav noget research på deres hjemmeside og undersøg hvilken uddannelse og erfaring de har. Min anbefaling er, at I vælger en parterapeut med en (godkendt af Dansk Psykoterapeutforening – MPF) 4-årig psykoterapeutisk uddannelse, eller en praktiserende psykolog. Begge med speciale i par-relationer.

Hvad koster parterapi?

Prisen på parterapi afhænger meget af parterapeutens uddannelse, erfaring og hvor I landet parterapeuten har klinik. I storbyerne er prisen som regel lidt højere. En session kan koste alt mellem 1.000,- til 2.200,- og varer som regel 1-1,5 time. Nogle parterapeuter tilbyder et klippekort hvor man kan købe 5 eller 10 gange og derved spare lidt, men det er umuligt at vide på forhånd om I har brug for 2 eller 12 sessioner.

Hvordan foregår parterapi?

Helt overordnet er parterapi en ligeværdig dialog mellem jer og jeres parterapeut. Parterapeuten vil støtte jer, og øge jeres opmærksomhed på jer selv (som partner) og hvad der sker i jeres relation (i mellem jer). Hvad er det der forstyrrer, og hvordan sidder i fast. I parterapien skal parterne kigge indad, og opdage hvordan de selv bidrager til konflikterne, i stedet for at pege fingre af hinanden.

Det er ikke to sessioner med parterapi der er ens, og forløbet varierer meget efter jeres situation og de konflikter I oplever. Det kan være problemer med kommunikationen, konflikter der gentager sig eller utroskab mv.

Hvornår er det tid til at gå i parterapi?

Langt de fleste par har gavn af parterapi. Det er sjældent for tidligt at gå i parterapi, men det sker en gang imellem at det er for sent og kærligheden ikke kan reddes.

Det er naturligvis at foretrække at parret selv kan løse problemerne, men det sker ofte at de sidder fast i de samme konflikter og ikke kan komme videre, eller at de langsomt er gledet fra hinanden og pludselig opdager den afstand der er kommet imellem dem, og ikke kan finde tilbage igen og så er det måske tid til at booke et forløb med en parterapeut.