Parterapi København K: Erfaren og certificeret parterpeut

ParterapiParterapi-i-københavn

Sidder I fast i de samme konflikter, misforstår hinanden, føler jer ensomme sammen eller har svært ved at have tillid til hinanden? Jeg tilbyder parterapi i København K, og er certificeret både parterapeut, sexolog og psykoterapeut MPF.

Book tid
Mail: volder@thepraxis.dk
Telefon: 50 86 52 08

Parterapi København, hvor skal I begynde og hvem er den rette parterapeut for jer? I er velkommen til at booke en gratis (online) forsamtale på 15 min. Samtalen foregår online, men selve terapien finder sted i klinikken. (Sessions in Danish or English)

Book tid til gratis forsamtale
(15 min. samtale online via Zoom)

Hvordan foregår parterapi?


Læs Google anmeldelser her

Parterapi-i-københavn

Foto: Kirsten Adler

INTRODUKTION TIL PARTERAPI

Parterapi København

Jeg hedder Cirkeline og bor på Christianshavn. Jeg er eksamineret og certificeret, både psykoterapeut MPF, parterapeut og sexolog, på anerkendte og godkendte (af Dansk Psykoterapeutforening) uddannelsessteder i Danmark. Jeg har specialiseret mig i parrelationer og praktiserer parterapi.

Som parterapeut holder jeg mig hele tiden fagligt opdateret, og går jævnligt i supervision hos nok den mest erfarne supervisor i landet. Desuden er jeg godkendt af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), samt DACS (Danish Association for Clinical Sexology) hvilket er et kvalitetsstempel for både faglighed, uddannelse og erfaring.

Når I går i parterapi hos mig, er mit arbejde som parterapeut, at skærpe jeres opmærksomhed på jer selv, samt på jeres relation. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er ekspert på jer, men jeg er nysgerrig på hvordan det er at være jer (hver især) i jeres relation. Selve parterapien foregår som en dialog, hvor vi bliver skarpere og skarpere på kernen af problemet, og vi undersøger hvor og hvordan det går galt. I parterapien arbejder vi også med accept af hinanden, som dem I er. Kan I acceptere hinandens forskelligheder? Og kan I skaffe jer selv plads til den forskellighed, eller har I taget afstand til jer selv, eller føler jer trængt op i en krog?

Parterapien foregår ud fra et ‘her og nu’ perspektiv. Hvad opstår der mellem jer lige nu. Nogle gange er det relevant for nutiden, at vi går tilbage og undersøger evt. forsvarsmekanismer eller strategier, men det er ‘her og nu’ vi arbejder i parterapien. Årsager fra fortiden, bliver ofte blot forklaringer på, hvorfor vi gør som vi gør, men vi kan ikke ændre noget, eller skabe forandringer i relationen, uden opmærksomhed på hvad vi gør og hvordan vi gør det.

Parterapi foregår i min klinik i København. En god parterapeut skaber klarhed og sætter altid handling på, så det bliver til mere end blot snak og teori. Hvad kan I rent faktisk gøre for at opnå det I ønsker, og hvordan kan I få det til at ske. Det er vigtigt for mig, at I oplever at I tager noget med jer, som I kan arbejde med, når sessionen med parterapi er færdig, så I også kan mærke effekten derhjemme.

I parterapien får ærlig og direkte feedback på det jeg oplever, og jeg bryder ind, når jeg i løbet af sessionen ser I gør mere af det, der ikke virker. På den måde kan I opleve og erfare på egen krop, hvad der sker mellem jer i situationen. Det er min fornemmeste opgave at støtte jer, gennem jeres proces.

Parforholdet

Parforholdet er nok den mest sårbare og udfordrende relation i vores voksne liv. Når vi møder en der får så stor betydning for vores liv, både hvordan vi indretter os i hverdagen, vores omgangskreds, drømme om fremtiden og ikke mindst følelsesmæssigt, bliver der sat en masse i gang. Der er voldsomt meget på spil og gamle reaktionsmønstre vækkes. Det kan være strategier og forsvarsmekanismer, der engang var nyttige, men måske ikke er hensigtsmæssige i den pågældende relation eller situation.

Det er en hårfin balance at få et parforhold til at gå op i en højere enhed, og det kræver opmærksomhed og nogen gange hårdt arbejde at vedligeholde det. Er vi ikke er opmærksomme på disse mønstre kan de blive som et skjold imellem jer og kommunikationen begynder at gå skævt. Det kan give grobund for konflikter, der kan vokse sig så store, at vi til sidst hverken kan finde hoved eller hale i dem.

Selvom begge parter føler, at de kæmper for forholdet og har prøvet alt, har de fleste par blot skruet op for mere af det samme. Reaktionsmønstrene bliver ofte rigide, sort/hvid, enten/eller. Her kan parterapien kan hjælpe jer til at finde helt nye veje og flere farver på paletten. Jeg vil som parterapeut støtte jer i at komme ud af de fastlåste roller og mønstre.

parterapi københavn temaer

Temaer, mønstre og konflikter i parterapien

 • En eller begge har været utro, og I sidder fast i vrede, sorg og mistillid
 • I går skævt af hinanden, og kommunikationen ender i misforståelser og antagelser
 • En eller jer begge går på æggeskaller for at undgå at genere den anden
 • En eller jer begge føler sig ensom i parforholdet, og nærværet er forsvundet
 • I har for meget om ørerne i hverdagen, og forholdet er blevet til en trummerum, der ikke levner tid til spontanitet og intimitet
 • Lysten til sex er væk, eller I har forskellige behov
 • I har for mange konflikter pga. forskellighed, der er ikke plads til at være jer
 • Jeres diskussioner handler om at få ret, og ingen hører, hvad den anden siger
 • En eller begge er jaloux
 • I sidder fast og er bare ikke glade mere

En session med parterapi varer en time og koster 1.500,-. De fleste par har brug for 4-12 sessioner alt efter hvilke konflikter og temaer, de kommer med og hvor villige de er til at arbejde på parforholdet. Hos en god parterapeut, vil mange par umiddelbart efter parterapi opleve forandringer, og mange føler sig allerede lettet efter første session med parterapi.

Jeg har klinik i København K, og har aftentider hver onsdag og torsdag.

Book tid

 

Parterapi efter utroskab?

Parterapi i København bærer stort præg af utroskab. Jeg har rigtig mange par, der vælger at gå til en parterapeut efter utroskab. At gå i terapi efter den ene (eller begge) har været utro, får hverken sorg eller mistilliden til at forsvinde, men kan perspektivere de svære følelser, tilføje flere nuancer til situationen, og støtte jer begge i processen, så I kommer nærmere hinanden og ikke bliver fanget i vrede og mistillid. Parterapi efter utroskab giver også et rum, hvor I kan få sat ord på det, der kan være svært at snakke om når I er alene.

En stor del af parterapien handler også om at skabe klarhed over hvad der drev til utroskab, og hvad I kan gøre for at undgå det i fremtiden.

Parterapi eller skilsmisse?

Mange tænker at det er for sent at redde forholdet med parterapi, når der allerede er tanker om skilsmisse. Det er også sandt for nogle par. Kærligheden er simpelthen væk, og der er hverken vilje eller motivation til at arbejde på parforholdet. Men hvis kærligheden er der, og der er vilje fra begge parter til at ofre noget for forholdet, er der også en mulighed for at det kan fungere igen.

Jeg oplever ofte at parterne ikke nødvendigvis vil væk fra hinanden, men ikke kan se anden udvej, da de er så fastlåste i deres konflikter, og ikke kan holde ud at sidde fast mere. Det er ikke nødvendigvis den anden de ikke vil mere, men det er det der sker imellem dem, de ikke kan leve med mere. I parterapien vil vi undersøge jeres muligheder, hvad der stadig holder jer sammen, og hvad I er villige til at ofre, for at give plads til de kærlige følelser igen.

Et succesfuldt parforhold er ikke nødvendigvis hvor mange år I har været sammen, men om den livsglæde I oplever sammen. Jeg hører ofte klienter sige at de ville ønske at de var begyndt på parterapi noget før.

Virker parterapi?

Der findes mange undersøgelser der viser, at efter et forløb med parterapi, oplever størstedelen at det har haft en rigtig positiv effekt på deres parforhold, også på lang sigt. Men forudsætningen er naturligvis, at begge parter tager ansvar for at arbejde på relationen.

parterapi københavn klienter

Parterapi København: Hvem er de typiske klienter?

De klienter jeg møder i min klinik i København spænder vidt og bredt. Jeg har haft klienter helt ned fra 18 og op til 78 år. Nogle par har kendt hinanden i 6 måneder og andre har været gift i 38 år.

Det er der fælles for de fleste er, at de har det svært sammen og ofte sidder fast i det samme tema gang på gang. Det er smertefuldt for dem begge, de elsker hinanden, men ved ikke hvordan de skal komme ud af det.

Der er også par der kommer i parterapi, fordi den ene eller begge gerne vil afslutte forholdet, men de kan ikke få det sagt. Og så er der enkelte par der går i parterapi, også selvom de har det godt med hinanden. Kun for at blive klogere på relationen, og forebygge.

Min praksis ligger i indre København og tilbyder også sessioner sene eftermiddage og aftener.

Book tid

 

Det jeg ofte hører som parterapeut:

 • Jeg føler mig ikke set, hørt eller forstået
 • Jeg er ikke tilstrækkelig og kan alligevel ikke gøre noget rigtigt
 • Min partner prioriterer aldrig mig
 • Jeg føler mig forkert og bliver hele tiden irettesat
 • Jeg kan ikke få lov til at være mig selv og gøre det, jeg har lyst til
 • Jeg skal hele tiden passe på, at jeg ikke træder min partner over tæerne
 • Følelserne er ikke særligt kærlige mere
 • Kommunikationen går helt galt
 • Vi har endeløse diskussioner, der ender i magtkamp
 • Jeg er jaloux og har ikke tillid til min partner
 • Min partner eller jeg selv har været utro
 • Jeg/min partner har ikke lyst til sex og intimitet mere
 • Vores forhold er for kedeligt, og der er ikke noget at tale om
 • Vi har aldrig tid til at være sammen mere
 • Vi kommer hele tiden op at skændes og bebrejder hinanden
 • Er vi vokset fra hinanden?
 • Rollefordeling / huslige pligter: Jeg gider ikke altid være den der skal…
 • Vi vil noget forskelligt / vi har forskellige værdier
 • Vi er ramt af alvorlig sygdom og/eller handicap
 • Det er ikke, som det plejede at være
 • Og så videre…

Alle par har problemer og konflikter og heldigvis for det, for det er her, vi får mulighed for at udvikle os. Livet er en lang forandringsproces, som vi nogen gange skal lære at finde os tilrette i. Men er konflikterne gentagne og fastlåste, kan det være en god idé, sammen med en parterapeut, at få kigget på, hvad det er der sker mellem jer. Ofte er der mønstre, der skal aflæres i takt med nye mønstre, der skal indlæres.

Fremtiden efter et forløb med parterapi

I konfliktfyldte forhold kan det være svært at se muligheder, da vi ofte føler os opgivende, magtesløse, fastlåste eller ligefrem uden håb i situationen. Men med større opmærksomhed på, hvad der sker i jer selv, og hvad det gør ved jeres relation, kan I begynde at se på hinanden med andre øjne, og opdage en øget nysgerrighed på hinanden.

I parterapien arbejder vi også på at gøre det uklare billede mere klart. Hvad er det lige præcis, der sker mellem jer, når det hele går i hårknude? Som parterapeut vil jeg øge jeres opmærksomhed på, hvilke mekanismer der sættes i gang, og hvad kan I gøre anderledes, så I ikke ender som ensomme og sårede krigere, hver gang en konflikt opstår? I vil opdage en lettelse og større bevægelsesfrihed, når ansvaret placeres, hvor det hører hjemme. Og det vil give kærligheden imellem jer, plads til at vokse igen.

I parterapien vil I opdage nye sider af jer selv, både individuelt og som par. Næsten alle par kan have stor gavn af parterapi, men der er ingen magi, og der findes ikke et quickfix. Skal parterapien have en effekt, kræver det, at I tager ansvar for jeres egen del. Vi peger ikke fingre, men vi forsøger at skabe opmærksomhed på det, der nu engang er. Parterapi kræver naturligvis at I er motiverede og der er vilje fra begge parter. Vilje til at prøve at gøre noget andet, end det I gør nu. Vilje til at prøve det, der rent faktisk virker.

“Da vi begyndte hos dig i parterapi, var jeg faktisk i tvivl, om jeg havde mere kærlighed tilbage. Nu, hvor jeg kan se, hvordan jeg selv var med til at ødelægge vores forhold, vil jeg ikke leve uden ham”

 KLIENT

 Parterapi er hjælp til selvhjælp, så I selv kan løse jeres konflikter og skabe forandringer derhjemme fremover. Efter forløbet hos en parterapeut gælder det om at holde fast i det nye, I har opdaget. For nogle par, er det en støtte at have en ny aftale med parterapi i kalenderen, som en opfølgning efter tre – seks måneder. Parterapien foregår som udgangspunkt i min klinik i København K.

Book tid

 

parterapi københavn gavn

Hvem kan have gavn af parterapi

Er det tid til at snakke med en parterapeut? Jeg oplever mange par der fortæller, at de ville ønske de var kommet i parterapi noget før. Jo længere tid der går, før der bliver sat ord på, des større afstand skaber det i parforholdet. Så jo før I beslutter jer for parterapi – jo nemmere er processen.

Mange har desværre en forestilling om, at parterapi er en falliterklæring eller det sidste dødsstød, inden I går hver til sit. Det er bare langt fra sandheden, idet de fleste par, efter et forløb med parterapi, oplever de har en stærkere relation, end da de kom. Begge parter i forholdet kan have gavn af at snakke med en parterapeut og opdage både egne og partnerens handlemønstre, men det kræver naturligvis vilje fra begge parter og evne til selvrefleksion, for vi kigger indad.

Men hvornår er det så nødvendigt med parterapi? Når I ikke føler jer betydningsfulde for hinanden mere. Måske jeres relation har forvandlet sig til enten ensomhed, fastlåste konflikter, irritation og frustration over hinanden. De fleste par jeg møder, fortryder at de ikke begyndte parterapi noget tidligere.

Hvordan forløber en session med parterapi

Terapien foregår i mit kliniklokale i indre København. Der er ingen fordomme, eller løftede pegefingre, og der er ikke noget, der er for mærkeligt eller pinligt. Vi er, hvem vi er – og gør vores bedste, dette er udgangspunktet.

En god parterapeut gør sig ikke til dommer, og er ikke interesseret i, hvem der har ‘ret’. Min opgave er at støtte jer til at opdage de mønstre I ikke selv har fået øje på, og hvordan I selv bidrager til konflikterne. Også jeres indbyrdes kontakt og dialog. Lytter I overhovedet til hinanden? Hvor opmærksomme er I på jer selv og hinanden? Er I for optaget af hvad der sker I jer selv og ikke på jeres relation. Hvad er det, I ikke får sagt? Kan I acceptere hinandens forskelligheder? Hvordan tager I personligt ansvar?

Som parterapeut giver jeg jer feedback på det jeg ser, hører og oplever, så I øger jeres opmærksomhed og får mulighed for at ændre uhensigtsmæssige mønstre. Jeg vil komme til at afbryde jer, når jeg ser I sidder fast eller bliver utydelige. I vil få mere klarhed i jer selv og på hinanden, og I vil opdage nye veje til forandring, når I kan acceptere hinanden som dem I er.

Langt de fleste problemer i forholdet kan løses, hvis I har vilje og motivation – og naturligvis hvis kærligheden til hinanden stadig er der. I parterapien handler det ikke om at fordele ansvar og skyld, men det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad. At få et kærligt forhold handler også om at ville det. Et kærligt forhold opstår nemlig kun, når man selv er kærlig.

Parterapien tager udgangspunkt i jeres situation her og nu’, og hvad der sker mellem jer to lige nu. Vi skærper opmærksomheden så I går herfra med erfaringer på egen krop – snarere end blot tanker om, hvordan det burde være.

“Før kunne vi diskutere og lege stilleleg i flere dage. Ja, nogle gange flere uger uden at nå frem til en løsning. Nu tager vi en snak og finder en løsning på problemet med det samme”

KLIENT

Hvad der er rigtigt eller forkert for jer hver især, i jeres forhold, kan kun I vurdere. I er eksperterne på jer selv, og en god parterapeut er ikke dommer for hvad der er rigtigt og forkert for jer. Desværre er det de færreste par taler om, hvordan de vil være sammen som par. Hvilken grad af frihed og forbundethed ønskes? Hvad er drømmen? Vil vi dele dyne eller have hvert vores soveværelse? Vil vi overhovedet bo sammen? Hvad er utroskab for dig og mig, og hvad er acceptabelt? Skal vi have fælles økonomi, og hvordan skal vores børn opdrages?

Når rammen ikke er på plads, kan de kærlige følelser for hinanden forvandles til voldsomme konflikter, sorg, frustrationer og magtkampe, der i værste fald kan ende med at blive den nye ensomme måde at være sammen på – hvis man da ikke ender med at gå hver til sit.

Book tid

 

parterapeut københavn

Foto: Kirsten Adler

Hvordan jeg arbejder som parterapeut?

Hvert par lever med hver deres unikke situation, og derfor vil jeg som parterapeut ikke generalisere. Jeg har ingen skabelon for, hvordan et forløb tager sig ud, eller en teori I skal passe ned i. Vi arbejder i stedet helt specifikt på det, der sker mellem jer, hvad der er af unfinished business. Vi undersøger jeres behov og drømme, både sammen og individuelt.

Mit grundprincip er, at der er tre i et parforhold. Der er dig, der er din partner, og så er der parforholdet. Og det er her jeg som parterapeut mener, at der skal være plads til jer alle tre.

Hvad kan I bidrage med i parterapi?

Al terapi kræver selvrefleksion, og særligt i parterapi, kan det være særligt udfordrende at finde vilje til at reflektere over ens eget bidrag til konflikterne. Det er meget nemmere at pege fingre ad den anden. Så en vis grad af selvrefleksion hjælper naturligvis i processen, da vi kan kun tage ansvar for egne handlinger.

Ofte føler begge parter sig ensomme på hver sin side af konflikten. Det er smertefuldt for dem begge, og det bliver en kamp om hvem der har mest ret til at være såret. Det kræver noget vilje, at indse at det også gør ondt på den anden og særligt, at behandle den anden som et selvstændigt menneske, der også har følelser.

Ofte kræver det også en erkendelse af, at I ikke kender jeres partner bedre end personen selv. At I ikke på forhånd kender vedkommendes motiver og tanker, og derfor bliver opmærksomme på, om I gør jer antagelser om hinanden og skyder hinanden noget i skoene. Hvis I er i tvivl, kan I spørge I hinanden, i stedet for blot at nøjes med at antage. Det bliver en fastlåst mangel på kommunikation. Ved at spørge hinanden, behandler I både hinanden respektfuldt, samt I får mulighed for at nærme jer hinanden igen.

Som parterapeut vil jeg gøre jer opmærksom på når angriber hinanden på jeres forskellighed. I kan ikke være andet end dem I er, og jeg ser alt for mange par i parterapi, der har brugt flere år, i forsøget på at rette den anden ind. Det bliver en lang smertefuld og ensom kamp, uden nogen vindere.  Det er desuden jeres forskellighed I frivilligt har valgt, og den der gør, at I kan mødes og udvikle jer selv, sammen.

Mange par bliver truet af forskellighed, da forskellighed minder os om, at vores partner er et selvstændigt individ med egen vilje. Derfor forsøger mange at udligne forskelligheden for at skabe en pseudo-tryghed. Når I accepterer og sætter pris på hinandens forskellighed, vil de fleste par genfinde glæden ved at være sammen og nysgerrigheden på hinanden i en fuld accept af, at I er dem, I er, og ikke hvad I hver især ville ønske, den anden var.

I parterapien arbejder vi også på ansvar for egne grænser og behov, samt respekt for jeres partners. Mange placerer ansvaret for egne grænser hos deres partner: “Hvis det ikke var for dig” eller ”Se nu, hvad du har gjort ved mig”. På den måde skal partneren bære ansvaret for den andens lykke, hvilken er en opgave, der ofte er for tung at bære i længden. Vi undersøger om I frit sige “ja” og “nej” til hinanden, uden det bliver til en konflikt, og om I har plads til at være dem I er, sammen.

Inden I begynder hos parterapeuten, kan I gøre op med jer selv om I vil jeres forhold, og om I er villige til at ofre noget for forholdet. Som parterapeut vil jeg anbefale, at I begge er motiverede og er villige til at risikere at vise kærlige følelser.

Der skal også være motivation og vilje til at prøve at gøre ’noget andet’. Ofte er det fordi vi gør det samme som ikke skaber forandring, igen og igen, at I læser med her i dag og måske leder efter en parterapeut i København.

I er altid velkomne til at ringe på 50 86 52 08 eller skrive til mig her, hvis I har spørgsmål. Eller klik nedenfor hvis I vil booke en tid i klinikken i København.

Adressen er Frederiksborggade 3, 2. sal, 1360 København K.

Hvordan kan I vide om vi har fundet en god parterapeut i København?

Der findes mange dygtige parterapeuter i København, men lige den bedste parterapeut for jer, er svær at spå om. Nogle gange skal vi prøve os lidt frem hos forskellige parterapeuter, før vi får en fornemmelse af at være landet ‘det rigtige’ sted.

Den bedste parterapeut i min optik, er her hvor I oplever, at I bliver klarere på hvad I gør og hvordan I gør det. At I finder løsninger I begge kan acceptere, og som giver mening for jer hver især.

En god parterapeut vil ikke bede jer om at blive noget I ikke er, men snarere støtte jer i at accepterer hinanden, som dem I nu engang er. Også selvom det kan virke urimeligt.

Når I vælger parterapi, kan I være opmærksomme på parterapeutens uddannelsesniveau og erfaring. Alle kan desværre kalde sig parterapeut, så den eneste måde I kan sikre jer, at vælge en veluddannet parterapeut i København, er ved at undersøge om parterapeuten har en psykoterapeutisk baggrund og er godkendt af Dansk Psykoterapeutforbund, eller om vedkommende er autoriseret psykolog. Begge med en parterapeutisk (og meget gerne sexologisk) efteruddannelse.

Book tid

 

parterapi københavn praktisk

 

Praktisk om parterapi København

At gå i parterapi er en proces og nogen gange hårdt arbejde. Der er ingen magi eller quickfixes. Mange par oplever imidlertid allerede forandringer relativt hurtigt. De fleste par har et forløb på 4-12 sessioner, men det afhænger af den konkrete situation, og naturligvis hvor villige I er til at arbejde med forholdet.

Mange oplever efter endt forløb med parterapi, at de har det godt sammen. Efter en rum tid begynder nogle par at falde tilbage i de uhensigtsmæssige mønstre. Disse par vælger ofte at fortsætte samtalerne med parterapeuten, men med et interval på 3. eller 6. måneder, blot for at holde fast I de nye og gode vaner og evt. opdage noget nyt.

Der kan også ske udefrakommende forandringer i parforholdet, hvor det kan blive nødvendigt med et nyt forløb.

Så længe I går herfra og oplever at I har opdaget noget nyt om jer selv og hinanden og har noget konkret at arbejde på, er det relevant at fortsætte og parterapien er pengene værd.

Parterapi online?

Har I ikke mulighed for at møde op til parterapi i kbh tilbyder jeg også parterapi online. Online terapi kan ikke erstatte det fysisk fremmøde, men der kan stadig være virkningsfuldt. Det kan være I bor langt væk fra København, eller er forhindret pga. sygdom eller handikap. Er I forhindret i fremmøde, vil jeg anbefale at læse mere om parterapi online.

Parterapi København – hvor skal I begynde?

I er altid velkomne til at ringe på 50 86 52 08 eller skrive til mig her, hvis I har spørgsmål til mit arbejde som parterapeut, eller hvis I er klar til at arbejde med jeres forhold.

Jeg tilbyder parterapi i København K, tæt på offentlig transport og nærmeste parkeringshus ved Israels Plads.

Book tid

 

parterapeut-i-københavn

Om mig: Jeg er født og opvokset i København, og er uddannet og certificeret familie- og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttets godkendte 4-årige uddannelse, med speciale i parterapi, og har desuden en valideret efteruddannelse som sexolog og parterapeut. Jeg er medlem og godkendt af DACS (Danish Association for Clinical Sexology) samt Dansk Psykoterapeutforening og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel om både uddannelse og erfaring.

Betaling: En session koster 1.500,- og varer en time. Betaling foregår ved Mobile Pay eller kontant ved sessionens afslutning. Kommer I for sent, slutter vi stadig til aftalt tid, da jeg ofte har en ny klient der venter.

Etik og tavshedspligt: Som parterapeut følger jeg naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening (du kan læse reglerne her). Jeg har tavshedspligt og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre. Tavshedspligt for parterapeuter gælder dog ikke, i tilfælde af gældende lovgivning, hvor parterapeuten har oplysningspligt til sociale myndigheder.

 

Certificeret / medlem

Terapeutisk Baggrund

Baggrund

Uddannelse:

Uddannet og eksamineret parterapeut og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttets 4-årige uddannelse. Speciale: Parforhold og parterapi (revideret udgave af speciale kan downloades her)

Certificeret EFT parterapeut (Emotionsfokuseret parterapi) ved Jette Simon, arrangeret at Dansk Psykoterapeutforening, København

Parterapi og sexologi, Gestaltinstituttet, Randers

Supervisor, Gestaltinstituttet, Randers

Forelæsninger:

2015: Personlighedspsykologi v/Simo Køppe og Jesper Dammeyer, Folkeuniversitetet, København

2015: Skam – medfødt og tillært v/chefpsykolog Lars J.Sørensen

2016: Eksistentiel filosofi, Folkeuniversitetet, København

2016: Kærligheden i eksistentiel belysning, Folkeuniversitetet, København

2022: Parterapi v/Hanne Hostrup, København

Speciale:

 • Styrke relationen i parforholdet via kommunikation og forståelse for hinanden
 • Øge jeres opmærksomhed på blinde mønstre
 • Tillidsbrud og utroskab
 • Jalousi
 • Komme ud af gentagne konflikter og magtkampe
 • Manglende nærvær
 • Manglende lyst til sex og intimitet
 • Når hverdagen ødelægger parforholdet
 • Sammenbragte familier

Etik:

Jeg er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel og en garanti på, at jeg lever op til en række kriterier både om uddannelse og erfaring

Jeg følger naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse reglerne her

Godkendt af DACS (Danish Association for Clinical Sexology)

Jeg følger de gældende GDPR-regler og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre

Tavshedspligt

Som parterapeut går jeg i supervision og bliver løbende evalueret af supervisor / Anette Krogh, samt gruppesupervision v / Hanne Hostrup

Terapi FAQ

Faq om parterapi

 

Hvad er parterapi?

Langt de fleste problemer i forholdet kan løses – hvis I vil. I parterapien handler det ikke om at fordele ansvar og skyld, men om at blive opmærksom på det, der opstår imellem jer. Det er en fælles indsats, hvor I begge skal være klar til at kigge indad. At få et kærligt forhold handler også om at ville det. Et kærligt forhold opstår nemlig kun, når man selv er kærlig.

Hvor mange gange skal man gå i parterapi?

Parterapi er ofte et forløb på fire til otte sessioner. Mange par oplever dog hurtigt effekt af terapien og føler sig allerede lettet efter første møde. Med større bevidsthed om, hvad der sker i situationen, bliver det, der virkede helt uoverskueligt sidste uge, nu noget de aktivt kan tage fat i.

Hvordan finder vi en god parterapeut?

En parterapeut er ikke en beskyttet titel, så alle kan i princippet kalde sig det. Det betyder også, at der er meget stor forskel på kvaliteten af terapeuter, og nogle kan endda gøre mere skade end gavn. Lav noget research på deres hjemmeside og undersøg hvilken uddannelse og erfaring de har. Min anbefaling er, at I vælger en parterapeut med en (godkendt af Dansk Psykoterapeutforening – MPF) 4-årig psykoterapeutisk uddannelse, eller en praktiserende psykolog. Begge med speciale i par-relationer.

Hvad koster parterapi?

Prisen på parterapi afhænger meget af parterapeutens uddannelse, erfaring og hvor I landet parterapeuten har klinik. I storbyerne er prisen som regel lidt højere. En session kan koste alt mellem 1.000,- til 2.200,- og varer som regel 1-1,5 time. Nogle parterapeuter tilbyder et klippekort hvor man kan købe 5 eller 10 gange og derved spare lidt, men det er umuligt at vide på forhånd om I har brug for 2 eller 12 sessioner.

Hvordan foregår parterapi?

Helt overordnet er parterapi en ligeværdig dialog mellem jer og jeres parterapeut. Parterapeuten vil støtte jer, og øge jeres opmærksomhed på jer selv (som partner) og hvad der sker i jeres relation (i mellem jer). Hvad er det der forstyrrer, og hvordan sidder i fast. I parterapien skal parterne kigge indad, og opdage hvordan de selv bidrager til konflikterne, i stedet for at pege fingre af hinanden.

Det er ikke to sessioner med parterapi der er ens, og forløbet varierer meget efter jeres situation og de konflikter I oplever. Det kan være problemer med kommunikationen, konflikter der gentager sig eller utroskab mv.

Hvornår er det tid til at gå i parterapi?

Langt de fleste par har gavn af parterapi. Det er sjældent for tidligt at gå i parterapi, men det sker en gang imellem at det er for sent og kærligheden ikke kan reddes.

Det er naturligvis at foretrække at parret selv kan løse problemerne, men det sker ofte at de sidder fast i de samme konflikter og ikke kan komme videre, eller at de langsomt er gledet fra hinanden og pludselig opdager den afstand der er kommet imellem dem, og ikke kan finde tilbage igen og så er det måske tid til at booke et forløb med en parterapeut.