volder@thepraxis.dk

BOOK TID

PARTERAPI ODENSE OG FYN: SØGER I EN PARTERAPEUT?

parterapi-danmark

En lille guide til hvordan I finder en dygtig parterapeut i Odense eller på Fyn? Til jer der leder efter en, der er veluddannet og med erfaring i parforholds problematikker

Eller kontakt mig på volder@thepraxis.dk. Adressen er Frederiksborggade 3, 2. sal, 1360 København K.

PARTERAPI ODENSE

Søger I efter en parterapeut i Odense og omegn? Det kan være noget af et broget landskab, når man som klient, skal finde den rette terapeut. Hvis man ikke allerede har erfaring med terapi, er det umuligt at vide hvordan man kan forholde sig kritisk, til det store udbud af terapeuter, og hvad man skal være opmærksom på.

Derfor er nedenfor en række kriterier, som jeg vil anbefale I er opmærksomme på, når I søger efter en terapeut i Odense. Desuden har jeg listet kontaktinformation på en håndfuld terapeuter i Odense og omegn.

Der er mange, når de leder efter en parterapeut der kigger efter hvor vedkommende geografisk har sin klinik, og hvad det koster. Jeg plejer dog også anbefale også at kigge efter uddannelse og erfaring, så kriteriet ikke blot bliver ’parterapi Odense’.

Da parterapeut ikke er en beskyttet titel, er der god grund til at gøre sig ekstra umage i sin research efter den rette parterapeut på i Odense / på Fyn.

Det kan dog være noget af en umulig opgave at gennemskue hvem der er den rette parterapeut på Fyn, for jer, hvis I ikke i forvejen er fagpersoner. Hvilke kompetencer kræves der, hvilke uddannelser er validerede og godkendte, og hvilken baggrund kræver uddannelsesstedet?

HVILKEN FAGLIG BAGGRUND HAR TERAPEUTEN?

Af uransagelige årsager kan alle kalde sig for parterapeut. Den lokale skomager i Odense, eller borgmesteren i Odense, kan få trykt sig en stak visitkort og kalde sig for parterapeut i morgen. Derfor anbefaler jeg altid at kigge efter eller spørge ind til hvilken uddannelse vedkommende har. Parterapi er muligvis den sværeste form for terapi, hvor terapeuten skal skal være opmærksom på begge parter, samt hvad der foregår imellem dem. Det kræver derfor en terapeut der er fagligt funderet og uddannet på et godkendt institut der bliver evalueret, og ikke mindst stiller krav til faglig baggrund.

Vælg evt. en terapeut med en 4-årig psykoterapeutisk baggrund (eller anden mellemmenneskelig uddannelse), og med en overbygning som parterapeut.

Der findes også tvivlsomt mange uddannelsessteder til parterapeuter og sexologer, hvor etikken og det faglige grundlag – i min optik – ikke altid er i orden. Der ikke stilles krav til faglig baggrund, hvilket betyder at bageren på hjørnet i Odense, kan tage en uddannelse som parterapeut og sexolog på ca. 8 weekend-moduler, og derefter sidde med par i dyb krise, og skade mere end den skade der allerede er sket.

Kvalitetsstempler og titler som: medlem af dansk psykoterapeutforening (MPF), Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS) og Cand.Psych, er jeres sikring for godkendt uddannelse og erfaring.

HVILKEN ERFARING HAR TERAPEUTEN?

En terapeut med flere års erfaring, er ofte mere trænet i, at se de helt subtile og meget vigtige detaljer, der viser sig i terapien. Men mange års erfaring kan også få terapeuten sit at gro fast i fordomme og vaner, og I vil ende med at opleve at vedkommende ikke helt har fat i jeres problemstilling.
Så mange år på bagen er ikke altid en garanti for en dygtig terapeut, men et godt udgangspunkt. Når det er sagt, findes der også terapeuter med knap så meget erfaring, men som sidder vågent og rigtig godt i terapeutstolen. At være dygtig handler om at være opmærksom. Opmærksom på jer, på jeres verbale og non-verbale sprog, men også på alt det I ikke siger.

HVORDAN TERAPEUTEN ARBEJDER...

Hvis I har googlet efter en parterapeut i Odense, har I måske oplevet at mange terapeuter præsenterer sig med en teoretisk baggrund. Emotionsfokuseret, Imago, NLP osv. Med mindre man selv er uddannet terapeut eller psykolog er det umuligt at vide hvad det betyder. Alle metoder hævder at deres er bedst, men hvad jeg er bekendt med findes der ikke dokumentation for hvilken metode der virker bedst. Nogle metoder passer bedst til nogle, men ikke til andre.

Når I finder jeres parterapeut i Odense, og hvis I ikke synes at det virker, eller er pengene værd, er det ikke parterapi i sig selv der er problemet, men nok snarere kemien med terapeuten eller metoden. I skal føle jer taget alvorligt, og ikke sidde og lege ”tale-lytte” lege, for at please terapeuten. I skal gerne gå derfra og opleve at det har en effekt og at det var prisen værd.

Etik?
Vær opmærksom på eller spørg ind til hvilket etiske grundlag der arbejdes, og også gerne om terapeuten har styr på persondata loven (GDPR).

VIRKER PARTERAPI?

En parterapeut kan ikke løse jeres problemer. Men vedkommende kan gøre jer opmærksom på hvad der sker mellem jer, så det bliver mere tydeligt for jer, hvordan I selv kan løse dem. Ofte er parkonflikter så komplekse, at det kan være umuligt for parret at se, hvad der er hvad, og alle de tidligere konflikter gennem årerne, bliver bragt i spil igen.

Her kan parterapien skabe klarhed over hvad konflikterne i virkeligheden handler om, og skille tingene lidt ad, så det bliver klarere for jer, hvad det er I gør.

Mange par kommer for at få ’værktøjer’ og ’redskaber’. Det får I også i de fleste tilfælde, men redskaberne er nok anderledes end dem I forventer. Det vigtigste redskab I kan få med jer er opmærksomhed på jer selv og hinanden. Nogle parterapeuter giver også hjemmearbejde for, men alt for ofte bliver de liggende i skoletasken og bliver aldrig lavet.

Hvis jeres forløb skal være vellykket, kræver det som minimum at I har vilje til at gøre noget andet, end det I gør i dag. At I er reflekterende, og tør sænke skjoldet og vise en smule sårbarhed over for hinanden.

Et forløb med parterapi er oftest ikke et langvarigt forløb, hvis I vel at mærke arbejder på det. Jeg anbefaler at holde fast et par gange, også selvom det begynder at gå bedre mellem jer, for det er her paraderne er sænket, og viljen til at opdage hinanden er størst. Mange par kommer ad hoc for at konfliktløse, og når konflikten er løst falder de tilbage igen, og har ikke fået det bedre. Det kan blive et langvarigt forløb, der udelukkende forsøget at slukke ildebrande, og parterne er lige vidt efter 80 timers terapi. Så kom også når I har det godt, og når I oplever, at I selv er i stand til at løse problemerne derhjemme.

ANBEFALET PARTERAPI

Som udgangspunkt plejer jeg at anbefale at den terapeut I finder i Odense / på Fyn, har en baggrund som psykoterapeut (MPF) eller en psykolog, og begge med efteruddannelse i parterapi og parrelationer. Det er ikke nødvendigvis en garanti for at vedkommende er rigtig for jer, men så har I i hvert fald sikret jer de faglige kompetencer er i orden.
Når I har været hos parterapeuten første gang, skal I gerne gå derfra med en oplevelse af, at I har opdaget noget mere om jer selv og jeres relation, og at I har fået noget klarhed over problemets kerne. Efter et par gange (hvis I altså selv arbejder videre derhjemme) vil I også mærke, at I begynder at få det bedre sammen, og kommer væk fra evt. frustrationen mellem jer og de fastlåste mønstre.

ET FORLØB MED EN PARTERAPEUT

Et forløb hos en parterapeut vil typisk bestå af 4-12 sessioner, med 1-3 ugers mellemrum, alt efter den givne situation, konflikternes tema og varighed. Det har afgørende betydning, hvor meget I arbejder med jer selv og jeres forhold, mellem sessionerne. En parterapeut kan øge jeres opmærksomhed på hvad I gør og hvordan I gør det, men det er jer, der skal gøre arbejdet derhjemme. Forandringen sker først når I gør noget andet.

Når I har fundet jeres parterapeut i Odense / på Fyn, skal I være opmærksomme på, at for at parterapien skal være virkningsfuld, skal I også som udgangspunkt være villige til at arbejde på jeres forhold. Altså ikke holde fast I de gamle mønstre og antagelser om hinanden. Men være åbne for at møde hinanden, der hvor I hver især er.

HVORDAN FOREGÅR EN SESSION MED EN PARTERAPEUT?

Parterapi er en ligeværdig dialog mellem jer og den pågældende parterapeut, I kontakter i Odense. Parterapeuten italesætter hvad vedkommende oplever der sker imellem jer, så det bliver tydeliggjort hvad I gør og hvordan I gør det.

Terapeuten ved ikke hvad der sker på indersiden af jer, men er opmærksom på hvad der sker imellem jer.

I parterapien bliver der ikke som udgangspunkt gravet i fortiden. Naturligvis kan I komme ud for at skulle undersøge hvad I har med jer af tidligere erfaringer og temaer, men kun hvis det er relevant for det, der sker imellem jer. I parterapien er det jeres relation der er i terapi, med øje for hvad I hver især bringer ind i den.

Terapeuten faciliterer en dialog, hvor I naturligt vil komme til at forholde jer til hinanden, på en måde hvor I ikke hver især sidder og holder fast i jer selv.

Ofte i parforholdet kommer vi til at være alt for optaget af hvad der sker i os selv, at vi glemmer at den anden også har en oplevelse på lige fod, lige værdig og lige virkelig. Bare anderledes end vores egen. Det er ofte i denne optagethed af os selv, at vi glemmer at forholde os til den anden og glemmer at lytte til den anden.

EFTER ET FORLØB MED PARTERAPI

Livet er en lang forandringsproces og kærligheden bliver livet igennem sat på prøve. Der kan opstå nye og uforudsete situationer og kriser i jeres liv, og nogen gange kan vi opleve at vi mister os selv, eller meningen med det hele.

Så der er mange par der efter et forløb med terapi, har løbende og opfølgende samtaler med terapeuten med 3-6 måneders mellemrum, for hele tiden at blive klogere på sig selv og relationen.

Desværre er alt for mange tilbøjelige til at tro, at parforholdet og kærligheden kan passe sig selv. Hvis vi betyder nok for hinanden, skal det hele nok gå. Det gør det bare sjældent. For at kærligheden kan blive ved med at leve og vokse, kræver det at vi investerer og arbejder på forholdet.

Mange er ofte så fortravlet at når vi kommer hjem fra en lang arbejdsdag, og dagens pligter er klaret, er der ikke mere energi tilbage. De fleste er så mættede og kan slet ikke overkomme at forholde sig til mere. Og slet ikke sin partner. De kommer ofte til at ende på hver deres øde ø, og ensomheden og afstanden imellem dem vokser sig større.

Forbindelsen mellem dem bliver ofte et partnerskab om hvem der gør hvad og hvornår, og de glemmer simpelthen deres relation. De glemmer selv at mærke og lade den anden mærke at parforholdet er betydningsfuldt for dem.

Her kan jeres parterapeut i Odense / på Fyn, være en hjælp til at minde jer om, hvad der er vigtigt, og at I forholder sjer til hinanden og ikke kun hver jeres verden.

KONFLIKTER I PARFORHOLDET

Mange par tænker at konflikter i parforholdet, er et problem der skal løses. Men konflikterne i sig selv er ikke farlige – ofte tvært imod – det kan være måden de forsøges løses på, der kan være ødelæggende for parforholdet.

En konflikt er blot et udtryk for forskellighed. Når to forskellige mødes. Fx hvis den ene vil til højre og den anden vil til venstre.

Der er ikke noget galt med nogen af dem, men hvis den ene forsøger at overbevise den anden om at højre er den rigtige vej at gå, kan der opstå problemer. Eller hvis den anden (altid) siger, ’jeg vil bare den samme vej som dig’, for at undgå konflikten, kan der også opstå problemer.

Der er også de par der gør hinanden forkerte. Min vej er bedre end din vej… Det kan de bruge mange årtier på at diskutere. De kommer til at sidde fast i konflikten, og frustrationen kan sprede sig, som ringe i vandet i parforholdet. Men at den ene vil til højre og den anden vil til venstre, behøver ikke være et problem, hvis der er villighed til at ofre noget for forholdet.

Når vi forsøger at få det på vores egne måde, på bekostning af den andens vilje. Eller hvis vi bøjer af for at undgå konflikten, skaber det ubalance i forholdet. Hvor derimod at forholde sig til at I er ligeværdige, med to forskellige viljer, og begge er motiverede til at finde en løsning på jeres forskellighed, giver jer mulighed for at opdage noget nyt om jer selv, og hinanden.

Dette kan være et typisk tema der tages op i parterapi. Terapien handler altså ikke om hvem der har ret, eller hvilken vej der er mest rigtig at gå. Men hvordan I sammen løser konflikten.

PARTERAPI I ODENSE / PÅ FYN

Har I svært ved at finde den rette parterapeut på Fyn / i Odense, eller føler I jer usikre på hvad I skal lede efter, kan jeg varmt anbefale et par kollegaer i Odense / på Fyn nedenfor:

Vibeke Elisabeth Warming Ullum
Middelfart
vokus.dk

Tine Kronqvist
Odense
samlivibalance.dk

Jette Andersen
Odense C
jaterapi.dk

 

God fornøjelse med jeres parterapi i Odense / på Fyn, og ønsker jer alt det bedste med at finde jer selv og hinanden igen

PARTERAPI KØBENHAVN: HVEM ER DE TYPISKE KLIENTER?

ONLINE PARTERAPI

I er naturligvis også velkommen til at kontakte mig. Jeg har dog klinik i København K, lidt langt fra Odense eller Fyn og I så fald vil samtalerne finde sted online. Online parterapi kan ikke erstatte det fysiske fremmøde, men kan sagtens have stor effekt på jeres relation. Ønsker I online terapi, kan I læse mere om hvordan det foregår her.

Hvis I vil høre mere er I velkommen til at booke en online forsamtale nedenfor.

BAGGRUND OG UDDANNELSE

Jeg er født og opvokset i København, og er uddannet og certificeret familie- og psykoterapeut MPF fra Kempler Instituttets godkendte 4-årige uddannelse, med speciale i parterapi, og har desuden en valideret efteruddannelse som sexolog og parterapeut.

Jeg er medlem og godkendt af DACS (Danish Association for Clinical Sexology) samt Dansk Psykoterapeutforening og kan derfor bruge titlen MPF, hvilket er et kvalitetsstempel om både uddannelse og erfaring.

BETALING OG DET PRAKTISKE

Individuel psykoterapi (60 min.) koster 1.100,-
Parterapi (60 min.) koster 1.600,

Betaling foregår ved Mobile Pay eller kontant ved sessionens afslutning. Kommer du for sent, slutter vi stadig til aftalt tid, da jeg ofte har en ny klient der venter.

ETIK OG TAVSHEDSPLIGT

Som parterapeut følger jeg naturligvis de etiske regler fra Dansk Psykoterapeutforening (du kan læse reglerne her).

Jeg har tavshedspligt og opbevarer ikke personfølsomme oplysninger tilgængeligt for andre. Tavshedspligt for parterapeuter gælder dog ikke, i tilfælde af gældende lovgivning, hvor terapeuten har oplysningspligt til sociale myndigheder.

SENESTE INDLÆG

FÅ FEM GODE RÅD TIL JERES PARFORHOLD

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, med gode råd og inspiration til parforholdet (kan afmeldes når som helst).