Parterapi Odense: Har I brug for at tale med en parterapeut?

parterapeut-odense

I vil finde mange parterapeuter på Fyn og i Odense, når I søger efter parterapi Odense. Så hvordan kan I vide, hvem der er den helt rigtige for jer?

gratis forsamtale


Læs Google anmeldelser her

Parterapeut i Odense?

Der er mange, når de leder efter en parterapeut der kigger efter hvor vedkommende geografisk har sin klinik, og hvad det koster. Jeg plejer dog også anbefale også at kigge efter uddannelse og erfaring, så kriteriet ikke blot bliver ’parterapi Odense’.

Da parterapeut ikke er en beskyttet titel, er der god grund til at gøre sig ekstra umage i sin research efter den rette parterapeut på i Odense / på Fyn.

Det kan dog være noget af en umulig opgave at gennemskue hvem der er den rette parterapeut på Fyn, for jer, hvis I ikke i forvejen er fagpersoner. Hvilke kompetencer kræves der, hvilke uddannelser er validerede og godkendte, og hvilken baggrund kræver uddannelsesstedet?

Anbefalet parterapi?

Som udgangspunkt plejer jeg at anbefale at den terapeut I finder i Odense / på Fyn, har en baggrund som psykoterapeut (MPF) eller en psykolog, og begge med efteruddannelse i parterapi og parrelationer. Det er ikke nødvendigvis en garanti for at vedkommende er rigtig for jer, men så har I i hvert fald sikret jer de faglige kompetencer er i orden.

Når I har været hos parterapeuten første gang, skal I gerne gå derfra med en oplevelse af, at I har opdaget noget mere om jer selv og jeres relation, og at I har fået noget klarhed over problemets kerne. Efter et par gange (hvis I altså selv arbejder videre derhjemme) vil I også mærke, at I begynder at få det bedre sammen, og kommer væk fra evt. frustrationen mellem jer og de fastlåste mønstre.

Et forløb med en parterapeut?

Et forløb hos en parterapeut vil typisk bestå af 4-12 sessioner, med 1-3 ugers mellemrum, alt efter den givne situation, konflikternes tema og varighed. Det har afgørende betydning, hvor meget I arbejder med jer selv og jeres forhold, mellem sessionerne. En parterapeut kan øge jeres opmærksomhed på hvad I gør og hvordan I gør det, men det er jer, der skal gøre arbejdet derhjemme. Forandringen sker først når I gør noget andet.

Når I har fundet jeres parterapeut i Odense / på Fyn, skal I være opmærksomme på, at for at parterapien skal være virkningsfuld, skal I også som udgangspunkt være villige til at arbejde på jeres forhold. Altså ikke holde fast I de gamle mønstre og antagelser om hinanden. Men være åbne for at møde hinanden, der hvor I hver især er.

Hvordan forgår en session med parterapi?

Parterapi er en ligeværdig dialog mellem jer og den pågældende parterapeut, I kontakter i Odense. Parterapeuten italesætter hvad vedkommende oplever der sker imellem jer, så det bliver tydeliggjort hvad I gør og hvordan I gør det.

Terapeuten ved ikke hvad der sker på indersiden af jer, men er opmærksom på hvad der sker imellem jer.

I parterapien bliver der ikke som udgangspunkt gravet i fortiden. Naturligvis kan I komme ud for at skulle undersøge hvad I har med jer af tidligere erfaringer og temaer, men kun hvis det er relevant for det, der sker imellem jer. I parterapien er det jeres relation der er i terapi, med øje for hvad I hver især bringer ind i den.

Terapeuten faciliterer en dialog, hvor I naturligt vil komme til at forholde jer til hinanden, på en måde hvor I ikke hver især sidder og holder fast i jer selv. Ofte i parforholdet kommer vi til at være alt for optaget af hvad der sker i os selv, at vi glemmer at den anden også har en oplevelse på lige fod, lige værdig og lige virkelig. Bare anderledes end vores egen. Det er ofte i denne optagethed af os selv, at vi glemmer at forholde os til den anden og glemmer at lytte til den anden.

Efter et forløb med parterapi

Livet er en lang forandringsproces og kærligheden bliver livet igennem sat på prøve. Der kan opstå nye og uforudsete situationer og kriser i jeres liv, og nogen gange kan vi opleve at vi mister os selv, eller meningen med det hele.

Så der er mange par der efter et forløb med terapi, har løbende og opfølgende samtaler med terapeuten med 3-6 måneders mellemrum, for hele tiden at blive klogere på sig selv og relationen.

Desværre er alt for mange tilbøjelige til at tro, at parforholdet og kærligheden kan passe sig selv. Hvis vi betyder nok for hinanden, skal det hele nok gå. Det gør det bare sjældent. For at kærligheden kan blive ved med at leve og vokse, kræver det at vi investerer og arbejder på forholdet.

Mange er ofte så fortravlet at når vi kommer hjem fra en lang arbejdsdag, og dagens pligter er klaret, er der ikke mere energi tilbage. De fleste er så mættede og kan slet ikke overkomme at forholde sig til mere. Og slet ikke sin partner. De kommer ofte til at ende på hver deres øde ø, og ensomheden og afstanden imellem dem vokser sig større.

Forbindelsen mellem dem bliver ofte et partnerskab om hvem der gør hvad og hvornår, og de glemmer simpelthen deres relation. De glemmer selv at mærke og lade den anden mærke at parforholdet er betydningsfuldt for dem.

Her kan jeres parterapeut i Odense / på Fyn, være en hjælp til at minde jer om, hvad der er vigtigt, og at I forholder sjer til hinanden og ikke kun hver jeres verden.

Konflikter i parforholdet

Mange par tænker at konflikter i parforholdet, er et problem der skal løses. Men konflikterne i sig selv er ikke farlige – ofte tvært imod – det kan være måden de forsøges løses på, der kan være ødelæggende for parforholdet.

En konflikt er blot et udtryk for forskellighed. Når to forskellige mødes. Fx hvis den ene vil til højre og den anden vil til venstre.

Der er ikke noget galt med nogen af dem, men hvis den ene forsøger at overbevise den anden om at højre er den rigtige vej at gå, kan der opstå problemer. Eller hvis den anden (altid) siger, ’jeg vil bare den samme vej som dig’, for at undgå konflikten, kan der også opstå problemer.

Der er også de par der gør hinanden forkerte. Min vej er bedre end din vej… Det kan de bruge mange årtier på at diskutere. De kommer til at sidde fast i konflikten, og frustrationen kan sprede sig, som ringe i vandet i parforholdet. Men at den ene vil til højre og den anden vil til venstre, behøver ikke være et problem, hvis der er villighed til at ofre noget for forholdet.

Når vi forsøger at få det på vores egne måde, på bekostning af den andens vilje. Eller hvis vi bøjer af for at undgå konflikten, skaber det ubalance i forholdet. Hvor derimod at forholde sig til at I er ligeværdige, med to forskellige viljer, og begge er motiverede til at finde en løsning på jeres forskellighed, giver jer mulighed for at opdage noget nyt om jer selv, og hinanden.

Dette kan være et typisk tema der tages op i parterapi. Terapien handler altså ikke om hvem der har ret, eller hvilken vej der er mest rigtig at gå. Men hvordan I sammen løser konflikten.

Parterapi i Odense / på Fyn

Har I svært ved at finde den rette parterapeut på Fyn / i Odense, eller føler I jer usikre på hvad I skal lede efter, kan jeg varmt anbefale en kollega i Odense nedenfor:

Jette Andersen
Odense C
http://www.ja-terapi.dk

Parterapi online

I er naturligvis også velkommen til at kontakte mig. Jeg har dog klinik i København K, lidt langt fra Odense eller Fyn og I så fald vil samtalerne finde sted online. Online parterapi kan ikke erstatte det fysiske fremmøde, men kan sagtens have stor effekt på jeres relation.

Hvis I vil høre mere, er I velkommen til at booke en online forsamtale nedenfor.

Book forsamtale parterapeut-i-odense

 

God fornøjelse med jeres parterapi i Odense / på Fyn, og ønsker jer alt det bedste med at finde jer selv og hinanden igen.

Certificeret / medlem