volder@thepraxis.dk

BOOK TID

Hvordan foregår parterapi?

Ethvert forløb med parterapi er individuelt. Jeres situation er unik og det er I også. Derfor arbejder jeg ikke efter en fast struktur, men tilpasser terapien til jer, og jeres situation.

Eller kontakt mig på volder@thepraxis.dk. Adressen er Frederiksborggade 3, 2. sal, 1360 København K.

HVORDAN FOREGÅR PARTERAPI?

Fundamentet i parterapien er baseret på fænomenologi, samt eksistentiel/humanistisk og gestaltterapeutisk teori. Men jeg lægger først og fremmest vægt på dialogen og kontakten med jer, frem for at lade teorien være styrende i samtalen.

HVILKE TEMAER ER INTERESSANTE I PARTERAPI

Jeg er interesseret i hvad der sker mellem jer, her og nu. Nogen gange kan det være interessant at undersøge temaer fra fortiden, hvis det er relevant for nutiden. Fx gamle forsvarsmekanismer, mønstre og erfaringer fra fortiden, der forstyrrer nutiden.

Jeg er også interesseret i hvad der er. Hvad der burde, og ikke burde være, kan vi ikke arbejde med, men vi kan forholde os til hvad der er og hvad I rent faktisk oplever.

Jeg er sjældent interesseret i indholdet, om konflikten fx handler om hver der gør mest derhjemme, men jeg er nysgerrig på, hvad der er jeres underliggende problem. Parterapi handler knap så meget om, at nå til en retfærdig fordeling af huslige pligter, men hvordan I bærer jer ad med at det bliver ulige. Hvordan kom I derhen? Ofte lytter jeg mere til det der ikke bliver sagt.

FORMÅLET MED PARTERAPI

Mit primære formål i terapien er at øge jeres opmærksomhed, så jeres valg bliver reflekterede, frem for automatiske handlinger, der holder jer fastlåst. Når I først har fået opmærksomhed, får I også mulighed for at agere anderledes.

Jeg vil som jeres parterapeut give jer feedback på det jeg oplever, der sker mellem jer. Jeg kan desværre hverken løse jeres problemer eller give jer vilje, men jeg kan støtte jer i processen og til klarhed, så I kan træffe de beslutninger der giver mening for jer.

Jeg vil også under sessionen gøre jer opmærksom på, når I falder tilbage til gamle mønstre. Fx hvis I glemmer at lytte til hinanden, eller begynder at bebrejde hinanden. Dialogen bliver mere respektfuld når vi kigger indad i stedet for at pege fingre.

Under hver session sætter vi handling på, så terapien bliver mere end blot snak. På den måde bliver det konkret og tydeligt for jer, at der er andre muligheder, end dem i plejer og dem der måske ikke virker. De fleste par oplever forandring allerede efter første session.

Læs mere om parterapi her

KLIENT ANBEFALINGER

SENESTE INDLÆG

FÅ FEM GODE RÅD TIL JERES PARFORHOLD

Du tilmelder dig samtidig nyhedsbrevet, med gode råd og inspiration til parforholdet (kan afmeldes når som helst).