Det er ikke altid, som du tror

Parforhold-tanker

Vores partner ved lige så lidt om vores verden, som vi ved om vores partners. Vi kan gætte og antage, men vi kan aldrig vide os sikre på, hvad der sker i den anden, uden at have spurgt

En af de primære årsager til, at par skændes (medmindre de har fået børn), er, at den åbenhed, de som nyforelskede oplevede sammen, forsvinder mellem fingrene på dem, i takt med at forelskelsen stilner af. De lukker sig en smule over for den anden, og de vender tilbage til tidligere værdier og fordomme, som de er vokset op med. Det medfører stor frustration over, at den anden ikke er ”mere, som jeg selv er”.

I mødet med en anden har vi en forestilling om os selv. Men den anden over for os forbliver et mysterium. Vi kan have forestillinger, fordomme og antagelser om den anden, som er baseret på vores egen opfattelse og indre reaktioner – nogle gange i en sådan grad, at vi kan tro, at vi kender den anden person bedre, end personen kender sig selv. At vi kan se nogle ting, som personen ikke selv kan se. Eller også kan vi anerkende grænsen mellem os, at vi er to adskilte mennesker. Ikke kun den fysiske grænse, men også den følelsesmæssige, mentale grænse, hvor den anden adskiller sig fra os i forhold til ønsker, valg, livsanskuelser og værdier.

De fleste vælger den førstnævnte reaktion. Det er den, der umiddelbart giver en falsk tryghed, idet vi bedrager os selv til at tro, at vi kender vores partners valg og motiver, og ikke ser vedkommende som et frit individ med egne værdier og mulighed for at træffe egne valg. Men faktum er, at det kun er gennem erkendelsen af, at vi er to adskilte personer, at vi kan komme tættere på hinanden, fordi det giver os mulighed for at lære at forstå hinanden. Så længe vi behandler andre, som om de er eller burde være ligesom os, vil vi blive skuffede.

Vi tjekker ikke længere med hinanden, og vi tager udelukkende udgangspunkt i vores egne antagelser, når vi gætter på vores partners motiver og ønsker: “Du gør altid sådan, fordi…”, “Du gider heller aldrig…”, “Du tror bare, at…, fordi…”. Ligeledes vender vi den om og tror, at vores partner også kan gætte vores behov: “Du burde da vide…” eller “Du kan da regne ud…”. Det betyder, at vi reducerer vores partner til at være en forlængelse af os selv. På den måde kan vi skabe et ‘stærkt’ bånd til vores partner, men kærligheden, tilliden og omsorgen har svært ved at gro i sådan en relation.

Din partner er ikke dig, og du er ikke din partner

Vores partner ved lige så lidt om vores verden, som vi ved om vores partners. Når vi nøjes med at antage og bilde os ind, at vi ved, hvad der sker inde i vores partner, får vi aldrig sandheden fra den anden side; vi ser kun det, vi vil se. Ved at tjekke med vores partner kan vi undersøge, om de antagelser, vi gør os, nu også er rigtige. Man kan fx spørge (uden anklager eller bebrejdelser, der leder til forsvar): “Jeg har en fornemmelse af, at du gør det her, fordi du ikke vil lytte. Er det korrekt?”. Og hvis vi virkelig er interesserede i at vide, hvad der sker i vores partner, er det naturligvis nødvendigt, at vi også lytter til det, vores partner siger, og ikke holder fast i vores egne antagelser, for så er vi lige vidt. Vores partner er den eneste, der kan give os et sandfærdigt billede af, hvad der foregår inde i vedkommende. Spørgsmålet er, om vi er klar til at lytte.

Det er i denne dialog, I kan dele meningsfuldt indhold og komme tættere på hinanden, hvis I har lyst til at dele og lytte. Først når I erkender, at I ikke kan gætte, hvad der foregår i jeres partner, kan I komme hinanden nærmere – når I erkender, at I ikke kender jeres partner bedre, end vedkommende kender sig selv; når I pludselig ser og hører hinanden som dem, I nu engang er, og ikke som personer, I har defineret på forhånd. Her kan I genfinde glæden ved uforudsigeligheden i hinanden, men I skal samtidig leve med den risiko, som er forbundet med ikke at kunne vide alt om, hvad der foregår i jeres partner.

Er I trætte af at gå på æggeskaller og lege gætteleg? I kan læse meget mere om parterapi her.

Jeg hedder Cirkeline og er certificeret parterapeut og psykoterapeut MPF. Jeg er godkendt og medlem af Dansk psykoterapeutforening samt DACS (Dansk forening for klinisk sexologi)

Book tid her